I2C Matrix Tangentbord Med PCF8574

I2C Matrix Tangentbord Med PCF8574

Introduktion: Arduino Nano: I2C Matrix Tangentbord Med PCF8574 / PCF8574A Gå Ner I Vikt På En Vecka GPIO och VisuinoMatrix Keypads är bland Gå Ner ett Kilo I Veckan de enklaste och mest populära sätten att skriva in tangentbordsinformation till Arduino typ mikrokontroller. Jag har redan gjort en instruktion som visar hur du kan ansluta knappsatsen till Arduino Nano. Nackdelen är att för att ansluta knappsatsen behöver du använda 8 Digital Pins från Arduino. Detta minskar signifikant pinnarna som är tillgängliga för andra ändamål.

Var vänlig medveten om att det finns några kritiska buggar i Arduino IDE 1.6.6.

Starta Visuino som visas i den första bilden Klicka på knappen ‘Tools’ på Arduino-komponenten (Bild 1) i Visuino När dialogrutan visas väljer du ‘Arduino Nano’ som visas i Bild 2Step 5: I Visuino: Lägg till och anslut PCF8574 / PCF8574A GPIO-komponent, lägg sedan till knappsatsen KomponentFörst måste vi lägga till komponent för att styra PCF8574 / PCF8574A GPIO:

Skriv ‘gpio’ i filterfältet i komponentverktygskassetten och välj sedan komponenten ‘PCF8574 / PCF8574A GPIO’ (bild 1) och släpp den i designområdet (bild 2) i objektinspektören kan du behöva ändra värdet av egenskapen ‘Adress’ i GPIO1-komponenten (Bild 2) (Se detta Instruktioner för mer information om val av I2C-adress) PCF8574-adresserna är mellan 32 och 39 beroende på inställningarna för bygeln. PCF8574A-adresserna är mellan 56 och 63 beroende på på jumperinställningarna

Anslut ‘ut’ -stiftet till GPIO1-komponenten till ‘In’ -stiftet på ‘I2C’ -kanalen i Arduino-komponenten (bild 2) Skriv ‘keyp’ i filterrutan i komponentverktygslådan och välj sedan ‘Keypad’ -komponenten (Bild 4), och släpp det i designområdetStep 6: I Visuino: Lägg till nycklar till karaktärsnyckgruppen. Tangentkomponenten är mycket flexibel och kan innehålla olika stift. Den kan innehålla digitala stift som styr enskilda digitala värden (På / Av) eller teckenstiften grupperade i grupper med gemensam utgång. I det här exemplet lägger vi till en grupp teckenstiften.

Klicka på knappen ‘Verktyg’ på tangentbordet 1 (Bild 1) för att öppna ‘Keys’ -redigeraren (Bild 2) Välj ‘Teckennyckrupp’ till höger och klicka på ‘+’ knappen till vänster (Bild 2) för att lägga till en teckensnittsgrupp I objektinspektören välj egenskapen ‘Keys’ och klicka på ‘.’ knapp bredvid dess värde (bild 3) Välj ‘Char Key’ till höger och klicka 16 gånger på ‘+’ knappen till vänster (bild 4) för att lägga till 16 teckennycklar till gruppen (bild 5) ‘Keys’ editor dialogerStep 7: I Visuino: Ange tecken för varje Char-nyckel i första raden i Character Key GroupNext måste vi tilldela teckenvärden till varje tangent. Vi börjar med den första raden:

I objektinspektören expandera egenskapen ‘Keys’, sedan ‘CharacterKeyGroup1’ underegenskapen, sedan Gå Ner I Vikt På En Vecka ‘Egenskaper’ underegenskapen och slutligen ‘Char Key1’ -subjektet (Bild 1) I objektinspektören ställer du in värdet för ‘ Karaktär ‘under egenskapen’ Char Key1 ‘till’ D ‘(Bild 1) I objektinspektören expandera’ Char Key2 ‘-underegenskapen och ställ in värdet av’ Character ‘-underegenskapen till’ ‘(bild 2) i Objektinspektören utökar ‘Char Key3’ -underegenskapen och ställer in värdet på undertecknet ‘Character’ till ‘0’ (bild 3) I objektinspektionen expandera ‘Char Key4’ -underegenskapen och ange värdet på ‘Tecken’ delegenskap till ” (Bild 4) Steg 8: I Visuino: Ange tecken för varje Char-nyckel för de återstående 3 raderna i karaktärsnyckruppenNå fortsätter vi att tilldela teckenvärden till de övriga raderna på samma sätt som vi gjorde för första raden i föregående steg:

I objektinspektionen utvidgar du ‘Char Key5’ till ‘Char Key8’ underegenskaperna och ställer in värdena på ‘Egenskaper’ underegenskaper till ‘C’, ‘9’, ‘8’, ‘7’ (bild 1) i Objektinspektören utökar ‘Char Key9’ till ‘Char Key12’ underegenskaper och ställer in värdena för ‘Egenskaper’ underegenskaper till ‘B’, ‘6’, ‘5’, ‘4’ (bild 2) Objektinspektör utvidgar ‘Char Key13’ till ‘Char Key16’ underegenskaper och ställer in värdena på deras ‘Character’ -under egenskaper till ‘A’, ‘3’, ‘2’, ‘1’ (bild 3).